Menšie firmy PR veľmi často neriešia, pretože to nepovažujú za dôležitú súčasť podnikania. Väčšie podniky si na tom dávajú záležať, čo pomáha aj ich úspechu. Prečo je PR pre podnikanie tak dôležité a netreba ho zanedbávať ani v prípade menších firiem? Všetky tieto informácie nájdete v tomto článku.

Podnikanie a PR – prečo je dôležité na ňom pracovať? (Foto: unsplash.com)

Čo je PR a čím sa odlišuje od klasickej reklamy?

Ako reklama, tak aj PR je dôležitou súčasťou marketingovej komunikácie. PR je skratka pojmu „public relations“, čo v preklade znamená „vzťahy s verejnosťou“. Základom PR je budovanie vzťahov smerom do vnútra vašej spoločnosti, teda budovanie vzťahov s vlastnými zamestnancami, a zároveň je to aj budovanie vzťahov smerom von z podniku. To znamená, že sa snažíte budovať prezentáciu svojej spoločnosti na verejnosti. Zahŕňa to sponzoring, reklama, komunikáciu s novinármi alebo iné komunikačné aktivity.

Primárnym cieľom PR je vytvorenie pozitívnych vzťahov s verejnosťou a budovanie určitej povesti o vašom podniku. K zákazníkom a verejnosti sa dostanú bližšie informácie o produktoch a ich benefitoch. Zároveň sa môžu dozvedieť o vašich hodnotách, zásadách a interných záležitostiach, o ktorých si myslíte, že by mohli zaujať. Reklama sa snaží len váš produkt predať a nebuduje vzťahy s externým prostredím.

Predmetom celého PR sú informácie o veciach, ktoré sa podniku týkajú. Cieľovou skupinou je široká verejnosť a manažment spoločností. PR dokáže vytvoriť rozruch na trhu predtým, než uvediete novú reklamnú kampaň alebo nový produkt. Firma nesmie zabúdať ani na krízovú komunikáciu, ktorá dokáže ochrániť spoločnosť a minimalizovať možné straty. 

www.KuponyZdarma.sk

Nakupujte lacnejšie!