Asi najčastejšou otázkou, ktorú rodinné firmy riešia, je právna ochrana majetku a jeho neddeliteľnosť. Právna a ekonomická ochrana majetku je totiž prvým krokom, ako pripraviť odovzdanie dedičstva ďalším generáciám. Riešením môže byť rodinný holding.

Máte rodinnú firmu? Poradíme vám, ako ju udržať za každých okolností pohromade
(zdroj: unsplash.com)

Riešenie pre každého

Ak to veľmi zjednodušíme, holdingy sú miestom, kde si môžete zhromaždiť rodinné „striebro“. Môže mať podobu klasickej obchodnej spoločnosti, ktorá sa stáva nástrojom, prostredníctvom ktorého rodina investuje a podniká a vlastní obchodné podiely v rodinnej firme alebo jej iný majetok. Pre koho je takýto rodinný holding vhodný? Rodinný holding je pre každého podnikateľa, ktorý okrem vykonávania hlavnej podnikateľskej činnosti vlastní aj iný majetok alebo iné hodnoty, ktoré zasa nemusia súvisieť s hlavnou podnikateľskou činnosťou. Nie je finančne náročný, očakávajte však omnoho viac administratívy, než ste zvyknutí.

Z rodinného stretnutia urobte zasadnutie

Rozhodli ste sa teda, že do rodinného holdingu pôjdete? Najskôr by ste mali zadefinovať riziká jednotlivých činností a oddeliť ich od seba, napríklad aktíva od prevádzky. Ak to neurobíte, sú aktíva ohrozené prevádzkou. Musíte vymyslieť aj to, ako to urobiť aj po právnej stránke a daňovo neutrálne. Keď už máte rodinný holding založený, jeho súčasťou je valné zhromaždenie alebo zasadnutie riadiaceho orgánu. Môže to byť pokojne rodinné stretnutie, ale pre operatívnosť by mal byť prítomný aj manažment, ktorý bude pozostávať z členov mimo rodiny.

Daňové výhody

Rodinný holding vám pomôže vyriešiť napríklad situáciu, keď zomrie zakladateľ firmy. Jednotlivé spoločnosti sú totiž koncipované tak, aby nebol ich chod touto udalosťou ohrozený. Vďaka holdingu dosiahnete aj zásadné daňové zvýhodnenie, napríklad pri presune prostriedkov medzi jednotlivými spoločnosťami alebo pri predaji niektorej z nich. Taktiež dosiahnete väčšiu flexibilitu pri zapojení ďalších osôb do vlastníctva alebo riadenia pri zamestnávaní ďalších členov rodiny. V prípade, že teda vlastníte alebo ste členom rodinnej firmy, ktorú chcete ešte niekoľko generácií zachovať, určite o rodinnom holdingu aspoň porozmýšľajte.

www.KuponyZdarma.sk

Nakupujte lacnejšie!