Technické kreslenie sa využíva nielen vo výlučne technických oboroch, ale aj v umeleckých alebo čiastočne umeleckých oboroch, ktoré na ne nadväzujú. S 2D CAD alebo 3D CAD programami tak často musia pracovať i dizajnéri alebo návrhári interiérov.

Návrh interiérov a architektúra v AutoCADe
(zdroj: unsplash.com)

I v umeleckých odvetviach sa v súčasnej dobe návrhári, dizajnéri či architekti často spoliehajú na 2D CAD či 3D CAD nástroje, ktoré im významne uľahčujú prácu a pomáhajú zefektívniť úkony, ktoré by inak vyžadovali oveľa väčšie množstvo úsilia a času. Zatiaľ čo u architektúry a architektonických návrhov je uplatnenie 2D CAD programov prakticky štandardom (v konečnom dôsledku musí i architektonický návrh spĺňať všetky požiadavky na technickú dokumentáciu a byť vytvorený podľa platných noriem), návrhy interiérov ich aplikujú len občas, pričom môžu využívať celé spektrum vlastných zjednodušených vizualizačných pomôcok. I v tomto obore si však 2D CAD nástroje nachádzajú svoje uplatnenie najmä vďaka presnosti a jednoznačnosti technického prevedenia.

Aký nástroj zvoliť pri vytváraní architektonických a interiérových návrhov

Ako prvý 2D CAD nástroj sa všetkým potenciálnym používateľom ponúka najrozšírenejší program AutoCAD. Ide o jeden z prvých CAD programov vôbec, ktorý v podstate nastavil štandard pre ďalšie virtuálne nástroje technického kreslenia v dvojrozmernom priestore, ktoré boli vyvinuté. Výhodou tohto programu je jeho univerzálnosť, neustále zdokonaľovanie a možnosť využívania rôznych pokročilých funkcií či špecializovaných modulov. Veľkou nevýhodou je u programu AutoCAD cena. Program je dostupný iba formou predplatného s nutným každoročným obnovením, ktoré nie je práve najlacnejšie. Pre profesie, u ktorých je program potrebné používať iba sporadicky, predstavuje jeho zadováženie pomerne vysoký náklad, ktorý sa nemusí vždy vyplatiť.

Kedy rozmýšľať nad kúpou alternatívneho 2D CAD nástroja

Ak vo vašej pracovnej náplni prevažuje iná činnosť a návrhom interiéru či architektonického prevedenia sa venujete iba občas, nie je pre vaše potreby pravidelný nákup predplatného programu AutoCAD obvykle výhodný a bude tvoriť pomerne veľkú a len čiastočne využitú položku na strane nákladov. Ideálne je v takom prípade voliť program označovaný ako AutoCAD alternatíva, teda pracujúci v podobnom prostredí a hlavne dostatočne kompatibilný, do tej miery, že umožní otvárať a upravovať výkresy vo formátoch podporovaných programom AutoCAD (obyčajne sa s klientom i s ďalšími profesiami spolupracuje na niekoľkých úrovniach a je nutné, aby všetci mali dostupný výkres vo vhodnom formáte i v prípade, že používajú iný nástroj). Vhodnou alternatívou je program GstarCAD, ktorý je možné zadovážiť vo forme trvalej licencie.

Komerčný článok

www.KuponyZdarma.sk

Nakupujte lacnejšie!